Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up

Hồng Lâu Mộng

 • Description

  Trong lịch sử văn học Trung Quốc. Hồng Lâu Mộng có một vị trí đặc biệt. Người Trung Hoa say mê đọc nó, bình luận về nó(1), sáng tác về nó đến nỗi nói: “Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng, Độc tận thi thư diệc uổng nhiên!” (Mở miệng mà không nói ...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

 • UPDATED ON:
 • SIZE 1,887,436
 • INSTALLATIONS: 10,000 - 50,000
 • LATEST VERSION: 1.1
 • REQUIRED ANDROID VERSION: 2.0 and up
 • Permissions
 • NETWORK COMMUNICATION
  • full Internet access
   Allows an application to create network sockets.
  • view network state
   Allows an application to view the state of all networks.