X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up

450 câu lý thuyết sát hạch ôtô

  • Description

    Đã cập nhật phiên bản mới năm 2013: 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe! Bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2013, thi sát hạch lái xe sẽ sử dụng bộ 450 câu hỏi này. Các bạn yên tâm ôn thi nhé! Lưu ý khi ôn thi 450 câu mới: có những câu phải chọn nhiều đáp án ...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

ASK A QUESTION

Related Apps

Top Apps

App Details

  • UPDATED ON:
  • GRÖSSE: 3,460,300
  • INSTALLATIONS: 100,000 - 500,000
  • LATEST VERSION: 2.0.9
  • ERFORDERLICHE ANDROID-VERSION: 1.6 and up
  • Permissions
  • NETWORK COMMUNICATION
    • full Internet access
      Allows an application to create network sockets.
    • view network state
      Allows an application to view the state of all networks.
    • view Wi-Fi state
      Allows an application to view the information about the state of Wi-Fi.
  • STORAGE
    • modify/delete SD card contents
      Allows an application to write to the SD card.
  • HARDWARE CONTROLS
    • control vibrator
      Allows the application to control the vibrator.
  • OTHER
    • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE