X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

ปฏิทินฤกษ์มงคล ปี 2556

(164)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
2.2 and up
INSTALLATIONS
50,000 - 100,000
PRICE
FREE

Similar Apps

Top 5 Apps

QuickPic
(287,485)
free

Description

ปฎิทินฤกษ์มงคล ปี 2556 โดย อ.ณภัทร ศรีจักรนารท

ปฏิทิน ฤกษ์ยาม 3 ระบบ ไทย จีน (ภารตะ) ฮินดู ปี 2556 - ฤกษ์ยามมงคลที่ถูกต้องตามหลักวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง

ฤกษ์ยามนั้นมีหลายระบบ มีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน ลึกซึ้งเป็นอย่างมาก ฤกษ์ยามมีทั้งแบบหยาบและละเอียด คนเวลาพูดถึงฤกษ์ยาม ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นฤกษ์ยามของระบบไหน ศาตร์พยากรณ์ใด และผู้ที่ให้ฤกษ์ยามมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด บางระบบก็น่าเชื่อถือ น้อย บางระบบก็น่าเชื่อมาก บางระบบสามารถทดสอบได้เหมือนวิทยาศาสตร์ และฤกษ์ยามบางระบบก็งมงาย จนหาเหตุผลที่มาที่ไปไม่ได้ หรือบางทีก็เชื่อถือกันมาแบบผิดๆ จนเชื่อว่านี่คือฤกษ์ยาม ทุกวันนี้คนที่ใช้ฤกษ์ยามมีกันไม่น้อยกว่า 100 ระบบ 100 ศาสตร์ 1000 วิธีการคำนวน และผลของฤกษ์ก็แตกต่างกัน และฤกษ์ยามที่ให้ผลได้มากและถูกต้องแม่นยำที่สุดก็คือฤกษ์ยามประเภทที่คำนวน เฉพาะดวงชาตาและสมพงษ์กับดวงของบุคคลนั้นๆ ตลอดจนจนสมพงษ์กับลักษณะของกิจการที่จะประกอบการมงคลนั้นๆ
ทางอาศรมฯ ได้จัดทำปฎิทินดูฤกษ์ยาม 3 ระบบ ไทย จีน ฮินดู ระบุวันฤกษ์งามยามดีแบบโบราณ โดยคำนวนตามหลักวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง เหมาะกับนักโหราศาสตร์ โหราจารย์ ไทย จีน ฮินดู(ภารตะ) และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
1.บอกวันที่ วันขึ้นแรม ตามปฎิทินหลวง และวันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ วันพระจีน พระไทย
2.บอกปีนักษัตร ชวด ฉลู ขาลเถาะแบบไทยและจีน และวันเริ่มเปลี่ยนปี
3.บอก ปี พุทธศักราช รัตนโกสินทร์ศก จุลศักราช มหาศักราช แบบโหรไทย และวันเปลี่ยนแต่ละศักราช
4.บอกปี ดิถี วันแบบโหราศาสตร์จีน (ลักจับกะจื้อ) วันเปลี่ยน24ฤดูสารทของจีน และบอกวันชงทุกวัน
5.บอกกาลพิเศษ ของไทยและสากล เช่น วันสตรีสากล วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสุนทรภู่ วันประสูติของเจ้านายพระองค์ต่างๆ
6.บอกวันไหว้เจ้าจีน (มีภาพประกอบ) ทุกวัน เช่นไหว้เจ้าแม่กวนอิม วันไหว้ตั่วเหล่าเอี๊ย วันไหว้เจ้าแม่ทับทิม กวนอู ฯลฯ
7.บอกวันไหว้ฮินดู (มีภาพประกอบ) ทุกวัน วันไหว้พระเคณศวร คเณศจตุรถี วันไหว้พระแม่อุมาเทวี ไหว้พระวิษณุ ไหว้พระศิวะ เวลาไหว้ที่เป็นมงคล ตรงตามปฎิทินมาตรฐานของประเทศอินเดีย (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)
8.บอกดิถี ฤกษ์บน ดาวจันทร์เสวยนักษัตรในแต่ละวัน พร้อมเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด บอกฤกษ์ต่างๆ เช่น ทลิลโทฤกษ์ ราชาฤกษ์ ฯลฯ
9.บอกกาลโยค ฤกษ์ล่าง ดิถีดี-ร้าย ตามวิชาโหราศาสตร์ไทย เช่นวัน ดิถีมหาสูญ ดิถิชัยโชค วันอุบาทว์ วันธงชัย วันโลกวินาศน์ ฯลฯ
10.บอกดิถีเพียร ฤกษ์ล่าง ปัญจางค แบบโหราศาสตร์ภารตะ (ฮินดู) ตรงตามปฎิทินมาตรฐานของประเทศอินเดีย (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)
11.บอก สมผุสดาว จักราศี (มีภาพประกอบ) ดาวย้ายราศี ระับบนิรายนะ ในเวลา 07.00 น.ทุกวัน ตามหลักโหราศาตร์ไทย-ภารตะ ตรงตามปฎิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซา (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)
12.บอกมุมดาวของแต่ละวันทุกวัน พร้อมคำทำนายเหตุการณ์ทั่วไป เช่น การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น สิ่งที่ควรระวังวันนี้ ฯลฯ
13.บอกฤกษ์มงคลของแต่ละวัน ทุกวัน เช่นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ทำงานใหม่ ออกรถ ฯลฯ ตามแบบโหราศาตร์ภารตะ-ฮินดู
14.บอกวันนี้ในอดีตทุกวัน วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆของไทยและของโลกเช่น บอก วันนี้เป็นวันเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วันก่อตั้งกองกำลังเสือป่า วันค้นพบดาวพลูโต ฯลฯ 15.บอกวันสำคัญทางดาราศาตร์ เช่น บอกฝนดาวตกในแต่ละเดือน บอกสุริยุปราคา -จันทรุปราคา บอกตำแหน่งดูดาว และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ ตรงตามปฎิทินดาราศาสตร์ขององค์การนาซา (คำนวนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)
16.บอกยามอัฐกาล เวลาในแต่ละยามแบบโหรไทยในแต่ละวันโดยละเอียด
17.บอกทิศมงคล ทิศร้าย ในแต่ละวัน ตามหลักมหาทักษา 18.บอกสีมงคล และอัญมณี ดี-ร้ายประจำวันทุกวัน

อ. ณภัทร ศรีจักรนารท(Astro Neemo) 福安居士คำนวนฤกษ์ยามสมพงษ์เฉพาะดวงชาตาแต่ละบุคคลด้วยวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงระบบโหรพราหมณ์(ฮินดู-ภารตะ) และโหราศาสตร์จีนระบบชีเจิ้ง(七政四余) ซึ่งมีประวัติการสืบทอดวิชามายาวนานมากว่า 5000 ปีโดยวิชาโหรฯนี้ซึ่งเป็นวิชาเดียวที่โหรหลวงที่ใช้ในราชสำนักนำมาใช้พยากรณ์และให้ฤกษ์ยามต่างๆ และสามัญชนในอดีตน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสใช้ฤกษ์ยามในระบบนี้

App Screenshots

ปฏิทินฤกษ์มงคล ปี 2556
ปฏิทินฤกษ์มงคล ปี 2556
ปฏิทินฤกษ์มงคล ปี 2556

Video

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
3.6
(164)
Your rating:

Latest Community Comments