X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

Kinh Đại Bi Chú

(49)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
2.2 and up
INSTALLATIONS
10,000 - 50,000
PRICE
FREE

Similar Apps

Kinh Vu Lan
(23)
free

Top 5 Apps

Shadow Fight 2
(148,830)
free
100 PICS Quiz
(8,231)
free

More from this developer

Description

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ. Dịch Giả: Thích Thiền Tâm. Thần chú là một ấn chư Phật tương truyền không thể diễn giải, chỉ có tín tâm đọc tụng hoặc thầm niệm là có sự linh cảm hiệu nghiệm tột bực. Bát nhã kinh dạy rằng: Thần chú là liều thuốc hay, là nước cam lồ vi diệu trị lành các thứ bệnh của mọi người. Nếu ai chuyên trì tụng sẽ thường được an lạc. Chú này chỉ ủng hộ những người tin, không hoài nghi. Nếu còn nghi thì tội nhỏ cũng không hết hà huống các tội nặng. Một ngày tụng năm bài chú này sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử, lại còn có thủ hộ cho tất cả mọi người xung quanh. Phải ráng chuyên cần.

App Screenshots

Kinh Đại Bi Chú
Kinh Đại Bi Chú
Kinh Đại Bi Chú

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
4.9
(49)
Your rating:

Latest Community Comments