X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

Kinh A Di Đà

(178)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
2.2 and up
INSTALLATIONS
10,000 - 50,000
PRICE
FREE

Similar Apps

Kinh Vu Lan
(23)
free

Top 5 Apps

Think
(6,007)
free
100 PICS Quiz
(13,154)
free
Shadow Fight 2
(214,543)
free

More from this developer

Description

Kinh A Di Đà do Hòa Thượng Thích Tâm Châu Việt dịch. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà và sẽ được Phật A Di Đà tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật) cũng như an lạc trong đời sống hiện tại. Kinh xin tặng cho người có duyên.

App Screenshots

Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
4.7
(178)
Your rating:

Latest Community Comments