X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

Tam Quoc Dien Nghia

(20)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
2.2 and up
INSTALLATIONS
5,000 - 10,000
PRICE
FREE

Top 5 Apps

Zite
(6,458)
free
SoundHound
(355,874)
free
RoboCop™
(574,352)
free

More from this developer

Description

Tam quốc diễn nghĩa là một pho tiểu thuyết lịch sử ưu tú của nền văn học cổ Trung Quốc.

Trong suốt 120 hồi, ngòi bút của La Quán Trung đã làm sống lại được cả một thời kỳ hỗn loạn khoảng 100 năm trong lịch sử Trung Quốc: vua quan ngu muội tàn bạo, nhân dân khổ cực trăm bề. Tác giả đã nói lên lòng tha thiết của nhân dân mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc thanh bình, thống nhất, đồng thời đã dựng lên được những nhân vật lịch sử điển hình của thời đại như Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Đổng Trác, Tôn Quyền, Chu Du...

Lời văn Tam quốc giản dị sáng sủa. Những cảnh tuyết ở Ngọa Long Cương, nước ở Đàn Khê, lửa ở Xích Bích, khói ở Hoa Dung đều được vẽ thành những bức tranh tuyệt diệu.

App Screenshots

Tam Quoc Dien Nghia
Tam Quoc Dien Nghia
Tam Quoc Dien Nghia

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
4.9
(20)
Your rating:

Latest Community Comments