X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

Armenian for AnySoftKeyboard

(1,048)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
1.5 and up
INSTALLATIONS
50,000 - 100,000
PRICE
FREE

Similar Apps

Google Keyboard
(113,426)
free
MultiLing Keyboard
(36,329)
free

Top 5 Apps

Photo Editor Pro
(344,891)
free
Mr Flap
(76,681)
free

More from this developer

Description

Армянская клавиатура для [b]Anysoft keyboard[/b].Это означает что у вас сначала должна быть установлена Anysoft keyboard и потом уже для поддержки армянских букв устанавить эту клавиатуру.
[b]После всех установок зайти в Anysoft keyboard и выбрать "Հայերեն"[/b]
-
Հայերեն ստեղնաշար Anysoft keyboard ծրագրի համար. Առաջնահերթ պետք է տեղադրել Anysoft keyboard-ը, այնուհետև տեղադրել այս ստեղնաշարը հայերենով գրելու համար.
[b]Այդ ամենից հետո բացել Anysoft keybordy-ը և լեզուների մեջ ընտրել "Հայերեն"[/b]

-

The wordlist source is *Multiling O Keyboard*

App Screenshots

Armenian for AnySoftKeyboard
Armenian for AnySoftKeyboard
Armenian for AnySoftKeyboard

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
4.0
(1,048)
Your rating:

Latest Community Comments