Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up

Android Apps by Developer "AkademiSoft"

Apps Sort by:  In favorites AndroidPIT User Android Market
Marifetname Marifetname
AkademiSoft
1.5 free 1 ×
0 Ratings
959 Ratings
* VIRUS UYARISI VEREN BÜTÜN REKLAMLAR KALDIRILDI -------------------------------------- Program içerisinde Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin (ks) MARİFETNÂME isimli (...)
Peygamberler Tarihi (Kaynaklı) Peygamberler Tarihi (Kaynaklı)
AkademiSoft
1.3.2 free 0 ×
0 Ratings
1,422 Ratings
<---VIRUS UYARISI VEREN BÜTÜN REKLAMLAR ve İZİNLER KALDIRILDI---> Program içerisinde Efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in Mübarek hayatını ve (...)
İslam Tarihi İslam Tarihi
AkademiSoft
1.1.1 free 0 ×
0 Ratings
819 Ratings
Program içerisinde Şimdiye kadar alanında yazılmış eserlerin araştırılması ile oluşmuş muazzam bir eser olan 18 Ciltlik İSLÂM TARİHİ bulunmaktadır. Bu eserin diğerlerinde farkı ise (...)
ihyai ulumiddin ihyai ulumiddin
AkademiSoft
1.1 free 5 ×
0 Ratings
1,257 Ratings
Programda, İmam Gazâli'nin Meşhûr Eseri İhyâ-u Ulûmiddin 1-2-3-4 Cildleri bulunmaktadır. ------------------------------------------------------------------------------- keywords: gazali, ihya, ihyai (...)
Mektubatı Rabbani Mektubatı Rabbani
AkademiSoft
1.3 free 4 ×
0 Ratings
755 Ratings
Programda Müceddid-i elf-i Sâni İmam Rabbâni (ks) hazretlerinin 3 ciltlik meşhur Mektûbât-ı Rabbani eseri bulunmaktadır -------------------- keywords: mektubat, imam rabbani, rabbani, (...)
Kuran Mucizeleri Kuran Mucizeleri
AkademiSoft
1.1.1 free 0 ×
0 Ratings
1,245 Ratings
Hazırlamış olduğumuz bu eserde Allah azze ve cellenin yaratmış olduğu mevcudatta bulunan, esmâ ve sıfatlarının tecellileri olan sanat ve hikmet ele alınmaktadır. Programda 28 adet (...)
Dini Hikayeler Dini Hikayeler
AkademiSoft
1.7.7 free 1 ×
0 Ratings
3,068 Ratings
Programda 1985 adet Dini Hikaye, Menkıbe ve kıssa bulunmaktadır. ÖNEMLİ NOT: Eklemiş olduğumuz kitapları sayfa sayfa tashih(inceleme) vaktimiz olmadığından , programlarımız (...)
Dört Mezhep Fıkhı Dört Mezhep Fıkhı
AkademiSoft
1.3 free 0 ×
0 Ratings
902 Ratings
Program içerisinde Abdurrahman el-Cezeri'nin 8 Ciltlik Dört Mezhep Fıkhı isimli Eseri bulunmaktadır. Bu eserde Hanefi, Şâfi, Hanbeli ve Mâliki Mezhepleri fıkhi hükümleri ve izâhatları (...)
Kabir Alemi Kabir Alemi
AkademiSoft
1.0.4 free 0 ×
0 Ratings
878 Ratings
Program içerisinde, Büyük Alim İmam Celâleddin Es-Suyûti (R.H) hazretlerinin Kabir Âlemi isimli eseri bulunmaktadır. Eserdeki yazım yanlışlıklarını sonraki güncellemede inşaAllah (...)
Hazır Cevaplar Hazır Cevaplar
AkademiSoft
1.3.1 free 1 ×
0 Ratings
755 Ratings
Programda; Düşünürlerin, devlet başkanlarının ve bilginlerin tarihe geçen Hazır cevapları yer almaktadır keywords: dini hikaye, dini, hikaye, islami, kuran, hadis, risale, mesnevi, risalei (...)
Büyük Şafii Fıkhı Büyük Şafii Fıkhı
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
316 Ratings
Programda Şafii fıkıh kitaplarından " Büyük Şâfii Fıkhı" bulunmaktadır... 'Kureyş'in âlimi yeryüzünü İlimle dolduracaktır' hadîsine mazhar olan İmam Şafii'nin kendi döneminde payesine (...)
Fi Zilalil Kuran Tefsiri Fi Zilalil Kuran Tefsiri
AkademiSoft
1.0.2 free 0 ×
0 Ratings
312 Ratings
Program içerisinden Seyyid Kutub'un 16 Ciltlik Fî Zilâl-il Kur'ân ( Kur'ân ın Gölgesinde) isimli tefsiri bulunmaktadır. Program özellikleri *Eser kitap modunda hazırlanmış olup sonraki (...)
Fıkıh Ansiklopedisi Fıkıh Ansiklopedisi
AkademiSoft
1.1 free 0 ×
0 Ratings
436 Ratings
Program içerisinde günümüz güncel konularını içeren yüzlerce fıkhi mesele mevcuttur. İnsanın aklına gelen fıkhi bir konunun cevabını bulması bazen günler almaktadır. Zira o konunun (...)
Hanefi Fıkhı Fetevayı Hindiyye Hanefi Fıkhı Fetevayı Hindiyye
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
345 Ratings
Program içerisinde Hanefi Fıkıh Kaynaklarının en büyük eserlerinden olan 18 ciltlik FETEVÂYI HİNDİYYE isimli eser bulunmaktadır. On sekiz ciltlik bu dev eserde hemen hemen (...)
Kimyayi Saadet Kimyayi Saadet
AkademiSoft
1.0.2 free 1 ×
0 Ratings
677 Ratings
Programda Hüccetü'l İslam İmam Gazâli'nin "Kimyâ-yı Saâdet" isimli eseri bulunmaktadır. keywords: gazali, imam gazali, imam, IMAM, huccetul islam, imam rabbani, rabbani, islami, (...)
İslam Ansiklopedisi İslam Ansiklopedisi
AkademiSoft
1.1 free 0 ×
0 Ratings
532 Ratings
Program İçerisinde yüzlerce islâmi terimin yer aldığı İslam Ansiklopedisi Bulunmaktadır... İleri seviyede hızlı arama modülüyle saliseler içerisinde dilediğiniz kelimeye ulaşabilirsiniz (...)
Hz Muhammedn Hayatı Zadul mead Hz Muhammedn Hayatı Zadul mead
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
108 Ratings
Resulullah'ın Yaşadığı İslam - Zadül Mead / İbn Kayyım el-Cezviyye Büyük İslâm Âlimlerinden, İbn Kayyım el-Cezviyye'nin en önemli eserlerinden biri olan Zadül Mead, anahatlarıyla (...)
İbn Kesir Tefsiri İbn Kesir Tefsiri
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
137 Ratings
İbn Kesîr Tefsiri 16 Ciltlik İbn Kesîr Tefsîrini siz değerli takipçilerimiz için Program haline getirdir. Programda Sureler konulara ayrılarak sunulmuştur. Böylelikle konuların anlaşılması, (...)
Fahreddin Razi Tefsiri Fahreddin Razi Tefsiri
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
273 Ratings
Program içerisinde FAHRUDDİN RÂZİ Hazretlerinin meşhûr 23 Ciltlik Tefsîr-i Kebîri Mefâtihu'l Gayb ya da kısa adıyla Fahreddin Razi tefsiri bulunmaktadır. Fahreddinü´r-Râzî kelâm, (...)
Tıbbı Nebevi Tıbbı Nebevi
AkademiSoft
1.1 free 0 ×
0 Ratings
284 Ratings
Program içerisinde Rasûlullah sallallâhû aleyhi ve sellemin tıbla ilgili hadisleri bir başka deyişle ibn Kayyım El-Cevziyye (r.aleyh) hazretlerinin TIBBU NEBEVİ adlı eseri bulunmaktadır (...)
Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
757 Ratings
Hanefi Fıkıh Kitabı el-ihtiyar 19 Muharrem 693 (7 Nisan 1284) tarihinde Bağdad`da Hakk’ın rahmetine kavuşan Abdullah b. Mahmûd el-Mavsılî, Ebû Hanîfe mezhebine göre İslâm ibadet (...)
Elmalılı Tefsiri Elmalılı Tefsiri
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
390 Ratings
Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili -Elmalılı Tefsiri- Tefsir Özellikleri: 1- Kur'an-ı Kerim'in sonsuz nuruna işaret edilmiş, tercemelerin mahiyeti, tesfir ve te'vilin farkı (...)
Kurtubi Tefsiri Kurtubi Tefsiri
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
224 Ratings
Program içerisinde 23 Ciltlik EL-CAMİ' Lİ AHKAMİ'L-KUR'AN (TEFSİRU'L-KURTUBİ) bulunmaktadır... Kurtubi'nin en hacimli ve en önemli eseri olan el-Cami' li (...)
Şafii Fıkhı Minhac Şafii Fıkhı Minhac
AkademiSoft
1.0 free 0 ×
0 Ratings
120 Ratings
Programda Şâfii Fıkıh Kitaplarından Minhac bulunmaktadır "Minhâcü't-Talibin" adlı eser, İmam Şafiî'nin mezhebine göre hazırlanmış, ibadet ve muamelat hükümlerini ihtiva eden kısa (...)
Mezhepler Tarihi Mezhepler Tarihi
AkademiSoft
1.0.2 free 0 ×
0 Ratings
483 Ratings
Program içerisinde Fıkhi ve İtikadi Mezhepler Tarihi bulunmaktadır İSLÂMDA FIKHİ MEZHEPLER TARİHİ İmam Zeyd Ve Mezhebi İmam Cafer Ve Mezhebi İmam Ebû Hanîfe Ve (...)