X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
You are here: All Android Apps » Android Apps by Developer "Dardan Bala"

Android Apps by Developer "Dardan Bala"

Apps Sort by:  In favorites AndroidPIT User Android Market
Namazi - Shqip Namazi - Shqip
Dardan Bala
2.0 free 3 ×
0 Ratings
700 Ratings
Namazi është aplikacion i cili ju jap njohuri se si të falemi , se cila është koha e duhur që duhet t'ju drejtohem Allahut. Gjithashtu në këtë aplikacion ju mundësohet të orientoheni ka kibla (...)