X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
You are here: All Android Apps » Android Apps by Developer CIAO

Android Apps by Developer CIAO

Apps Sort by:  In favorites AndroidPIT User Android Market
Mỗi ngày 30 phút học tiếng anh Mỗi ngày 30 phút học tiếng anh
CIAO
20131201 free 0 ×
0 Ratings
1,126 Ratings
Ứng dụng gồm rất nhiều mục sẽ giúp bạn: 1. Học các từ mới trong danh sách 3000 từ vựng của Oxford 2, Lưu lại các từ đã học, nếu bạn quên hãy xóa đi và học lại từ đó 3. Chơi mini (...)
3000 từ tiếng anh thông dụng 3000 từ tiếng anh thông dụng
CIAO
20130918 free 0 ×
0 Ratings
85 Ratings
Theo đại học Oxford, chỉ cần 3000 từ là đủ cho một người nói tiếng Anh bản xứ giao tiếp. Tiếng Anh là một thứ ngoại ngữ vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nó là (...)