X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
You are here: All Android Apps » Android Apps by Developer mobidev

Android Apps by Developer mobidev

Apps Sort by:  In favorites AndroidPIT User Android Market
Fruits Link Fruits Link
mobidev
2.1 free 1 ×
0 Ratings
124 Ratings
Fruits Link is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Fruits Link is a great experience because of the change in icons, the moving effects with (...)
Picachu-Y Picachu-Y
mobidev
2.2 free 0 ×
0 Ratings
196 Ratings
Picachu-Y là một dạng khác của game kinh điển quen thuộc Pikachu. Với nhiều chủ đề sinh động, Picachu-Y là một sự trải nghiệm tuyệt vời bởi sự thay đổi về icons, các hiệu ứng di (...)
Kawai 2 Kawai 2
mobidev
2.2 free 3 ×
0 Ratings
83 Ratings
Kawai 2012 is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Kawai 2012 is a great experience because of the change in icons, the moving effects with (...)
Pika Angel Pika Angel
mobidev
4.2 free 0 ×
0 Ratings
284 Ratings
Pika Angel là một dạng khác của game kinh điển quen thuộc Pikachu. Với nhiều chủ đề sinh động, Pika Angel là một sự trải nghiệm tuyệt vời bởi sự thay đổi về icons, các hiệu ứng di (...)
Lines 98 Lines 98
mobidev
3.1 free 0 ×
0 Ratings
106 Ratings
Lines cũng như những trò giải trí hấp dẫn Pikachu, Kim cương, ..., trò chơi line cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Phiên bản line cải tiến với tên gọi là Line 98-99 có nhiều sự bố (...)
Picachu Baby Picachu Baby
mobidev
2.1 free 0 ×
0 Ratings
116 Ratings
Pika Baby là một dạng khác của game kinh điển quen thuộc Pikachu. Với nhiều chủ đề sinh động, Pika Baby là một sự trải nghiệm tuyệt vời bởi sự thay đổi về icons, các hiệu ứng di (...)
Kawai Game Kawai Game
mobidev
2.1 free 0 ×
0 Ratings
31 Ratings
Kawai 2 is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Kawai 2 is a great experience because of the change in icons, the moving effects with (...)
Bubble Blast 3 Bubble Blast 3
mobidev
1.0 free 1 ×
0 Ratings
10 Ratings
Bubble Blast 3 is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Bubble Blast 3 is a great experience because of the change in icons, the moving effects (...)
Jewels Star HD Jewels Star HD
mobidev
1.5 free 0 ×
0 Ratings
290 Ratings
If you loved diamend or jewels style games (Bejeweled, Jewels Deluxe, Jewels Link, Jewels, etc.), Jewels 2Star is the one that you must have. It is similar to bejeweled but also brings a (...)
Jewels 2Star Full Jewels 2Star Full
mobidev
1.0 USD 0.99
0 ×
0 Ratings
1 Rating
If you loved diamend or jewels style games (Bejeweled, Jewels Deluxe, Jewels Link, Jewels, etc.), Jewels 2Star is the one that you must have. It is similar to bejeweled but also brings a (...)
Lines Intelligent Lines Intelligent
mobidev
1.0.1 free 0 ×
0 Ratings
5 Ratings
Lines Intelligent là trò chơi cái tiến từ trò chơi Lines 98 xếp bóng quen thuộc. Với sự cái tiến về luật chơi cũng như thiết kế các màn chơi đổi theo cách mới, trò chơi đòi hỏi sự nhanh (...)
Jewels 2Star Jewels 2Star
mobidev
1.0.4 free 0 ×
0 Ratings
80 Ratings
If you loved diamend or jewels style games (Bejeweled, Jewels Deluxe, Jewels Link, Jewels, etc.), Jewels 2Star is the one that you must have. It is similar to bejeweled but also brings a (...)
Lines 98 99 Full Lines 98 99 Full
mobidev
1.0 USD 0.99
0 ×
0 Ratings
0 Ratings
Lines is a classic puzzle game, also know as lines'98 - No Ads
Pika Slide 2012 Pika Slide 2012
mobidev
1.0 USD 0.99
0 ×
0 Ratings
1 Rating
Pika Slide is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Pika Slide is a great experience because of the change in icons, the moving effects with (...)