This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Bé Vui Học

 • Description

  Với hơn 20 chủ đề khác nhau giúp các cháu bé từ 1 đến 5 tuổi nhanh chóng học các sự vật xung quanh mình như con vật, trái cây, hoạt động, phương tiện...
  Hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh.
  Với giao diện đơn giản và có phát âm sẽ giúp ...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

 • UPDATED ON:
 • SIZE 20,971,520
 • INSTALLATIONS: 100,000 - 500,000
 • LATEST VERSION: 4.0
 • REQUIRED ANDROID VERSION: 2.2 and up
 • Permissions
 • NETWORK COMMUNICATION
  • full Internet access
   Allows an application to create network sockets.
  • view network state
   Allows an application to view the state of all networks.
 • STORAGE
  • modify/delete SD card contents
   Allows an application to write to the SD card.
 • OTHER
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!