This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Nghìn Lẻ Một Đêm

 • Description

  Nghìn lẽ một đêm, tác phẩm vĩ đại nhất của nền văn học Ả Rập từ cổ chí kim, là một trong những công trình sáng tạo đồ độ và tuyệt diệu của nền văn học thế giới.
  Đề tựa bản dịch tiếng Nga xuất bản năm 1929 ở Lêningrat, Macxim Gorki viết: "Trong ...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

 • UPDATED ON:
 • SIZE 1,153,433
 • INSTALLATIONS: 50,000 - 100,000
 • LATEST VERSION: 1.0
 • REQUIRED ANDROID VERSION: 2.0 and up
 • Permissions
 • NETWORK COMMUNICATION
  • full Internet access
   Allows an application to create network sockets.
  • view network state
   Allows an application to view the state of all networks.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!