This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Luyện trí nhớ

 • Description

  Đây là trò chơi kinh điển giúp bé và bạn vừa chơi giải trí vừa luyện khả năng nhớ. Phần mềm có tính giáo dục cao phù hợp với mọi lứa tuổi với nhiều cấp độ chơi khác nhau. Ngoài ra phần mềm còn có chức năng vừa luyện trí nhớ vừa giúp bé học toán. ...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

 • UPDATED ON:
 • SIZE 7,969,177
 • INSTALLATIONS: 100,000 - 500,000
 • LATEST VERSION: 1.0.4
 • REQUIRED ANDROID VERSION: 1.6 and up
 • Permissions
 • SYSTEM TOOLS
  • prevent phone from sleeping
   Allows an application to prevent the phone from going to sleep.
 • NETWORK COMMUNICATION
  • full Internet access
   Allows an application to create network sockets.
  • view network state
   Allows an application to view the state of all networks.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!