LichVanNien

 • Description

  Lịch vạn niên: - Dùng để xem ngày giờ âm lịch, giờ hoàng đạo, giờ xấu, giờ tốt, ngày xấu ngày tốt, tháng xấu tháng tốt.... - Xem và lưu những ngày tháng đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày cưới, ngày kết hôn...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

 • UPDATED ON:
 • SIZE 955,392
 • INSTALLATIONS: 10,000 - 50,000
 • LATEST VERSION: 1.8
 • REQUIRED ANDROID VERSION: 1.5 and up
 • Permissions
 • NETWORK COMMUNICATION
  • full Internet access
   Allows an application to create network sockets.
  • view network state
   Allows an application to view the state of all networks.