This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Kalkulator ECTS

  • Description

    Policz swoją średnią ocen szybko i sprawnie dzięki Kalkulatorowi ECTS!
    Aplikacja umożliwia: - obliczenia średniej ważonej (ocena * punkty ECTS), - obliczania średniej arytmetycznej (średnia z samych ocen), - dodawanie nowych użytkowników.Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

  • UPDATED ON:
  • SIZE 92,160
  • INSTALLATIONS: 1,000 - 5,000
  • LATEST VERSION: 1.2
  • REQUIRED ANDROID VERSION: 2.1 and up

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!