This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Hoi xoay dap xoay

 • Description

  Hỏi xoáy đáp xoay là một chương trình hài đang rất được yêu thích hiện nay.
  (Ứng dụng Hỏi xoáy đáp xoay có thể xem được video trên tất cả các loại máy android khác nhau mà không sợ bị lỗi thoát ứng dụng khi chọn xem video)
  (Lưu ý: Một số ...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

 • UPDATED ON:
 • SIZE 897,024
 • INSTALLATIONS: 100,000 - 500,000
 • LATEST VERSION: 1.2
 • REQUIRED ANDROID VERSION: 2.2 and up
 • Permissions
 • STORAGE
  • modify/delete SD card contents
   Allows an application to write to the SD card.
 • NETWORK COMMUNICATION
  • view network state
   Allows an application to view the state of all networks.
  • full Internet access
   Allows an application to create network sockets.
  • view Wi-Fi status
   Allows an application to view the information about the state of Wi-Fi.
 • SYSTEM TOOLS
  • prevent phone from sleeping
   Allows an application to prevent the phone from going to sleep.
 • OTHER
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!