This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

450 câu lý thuyết sát hạch ôtô

 • Description

  Đã cập nhật phiên bản mới năm 2013: 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe!
  Bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2013, thi sát hạch lái xe sẽ sử dụng bộ 450 câu hỏi này. Các bạn yên tâm ôn thi nhé!
  Lưu ý khi ôn thi 450 câu mới: có những câu phải chọn nhiều ...Read more

App Questions

Do you have a question about this app?

Top Apps

App Details

 • UPDATED ON:
 • SIZE 3,565,158
 • INSTALLATIONS: 100,000 - 500,000
 • LATEST VERSION: 2.0.11
 • REQUIRED ANDROID VERSION: 1.6 and up
 • Permissions
 • NETWORK COMMUNICATION
  • full Internet access
   Allows an application to create network sockets.
  • view network state
   Allows an application to view the state of all networks.
  • view Wi-Fi status
   Allows an application to view the information about the state of Wi-Fi.
 • STORAGE
  • modify/delete SD card contents
   Allows an application to write to the SD card.
 • HARDWARE CONTROLS
  • control vibration alert
   Allows the application to control the vibration alert.
 • OTHER
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!