X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

Karaoke Vietnam

(11,457)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
2.1 and up
INSTALLATIONS
1,000,000 - 5,000,000
PRICE
FREE

Similar Apps

iKara - Sing Karaoke
(26,879)
free

Top 5 Apps

Photo Editor Pro
(344,891)
free

More from this developer

Description

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích.

Danh sách bài hát lấy từ bài hát Karaoke 5 số của Arirang (5xxxx), bài hát Tiếng Việt đã cập nhật đến VOL 52 và danh sách bài hát tiếng Anh.

Cập nhật danh sách bài hát của đầu MusicCore (6xxxx) và cập nhật đến VOL 81 của đầu MusicCore.

Hỗ trợ tìm kiếm thêm danh sách bài hát Karaoke 6 số của California, bài hát Tiếng Việt cập nhật VOL 17 và danh sách bài hát Tiếng Anh.

Backup danh sách yêu thích online và đồng bộ danh sách này đến các thiết bị khác.

App Screenshots

Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam
Karaoke Vietnam

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
4.4
(11,457)
Your rating:

Latest Community Comments