X

Sign in

Sign in to confirm

Have you forgotten your password?

... or login with Facebook:

Don't have an AndroidPIT account yet? Sign up
Icon

Kế hoạch cưới

(26)
About this app:Show more
ANDROID VERSION
2.0 and up
INSTALLATIONS
5,000 - 10,000
PRICE
FREE

Similar Apps

Cà Vạt
(45)
free

Top 5 Apps

Themer Beta
(28,917)
free
Ski Jumping 12 Free
(17,598)
free
SoundHound
(353,668)
free

More from this developer

Description

Ứng dụng [Kế hoạch cưới] sẽ giúp bạn lập kế hoạch chi tiết cho 1 đám cưới hoàn hảo, với các tính năng sau
- Đếm ngược tới ngày kết hôn
- Quản lý danh sách công việc cần làm (từ 12 tháng trước ngày cưới đến sau ngày cưới)
- Quản lý ngân sách - chi phí cần cho đám cưới
- Quản lý danh sách khách mời
- Xuất file dữ liệu và gửi đến email của bạn.

HDSD : bạn có thể thêm / sửa / xóa 1 group hay 1 item bằng cách nhấn và giữ vào group hay item đó. Hoặc có thể thêm mới bằng cách nhấn nút Menu trên điện thoại

App Screenshots

Kế hoạch cưới
Kế hoạch cưới
Kế hoạch cưới
Kế hoạch cưới

Test review and rating

We havenʼt tested this Android app yet.
Request a test report now!

User Reviews

Average rating
4.7
(26)
Your rating:

Latest Community Comments